Mekaniska slutbleck

Filtrera efter plösmått
Typ av stolpar
Plösmåttslinjalen
Välj serie

SB341

 

Måttritning SB341

Plösmått: 25,5 mm
Fallås: enkelfall med förregling
Karmprofil: Bl.a. Preconal 66
Samma urtag som: SA36, T33 & SB341

 
LÄS MER