SB681/77

Måttritning SB681/77
Urtagsritning Reynaers CS 77

Plösmått: 28 mm
Karmprofil: Bl.a. Reynaers CS77 utåtgående dörr
Lika mått: T68/77

Beskrivning

Beskrivning

Stolpe: plan
Tjocklek: 2 mm
Yttermått: 245 x 57 mm

Relaterade produkter  T68/77TK51TP20