SB681

Måttritning SB681
Urtagsritning Reynaers CS 86
Reynaers MasterLine 8 utåtgå. dörr
Plösmått: 37 mm
Karmprofil: Bl.a. Reynaers CS86 utåtgående dörr
Lika mått: T68

Beskrivning

Beskrivning

Stolpe: plan
Tjocklek: 2 mm
Yttermått: 245 x 66 mm

Relaterade produkterT68TK51TP20