X
X
Back to the top

Om oss

Om oss

ROBUST Ellåsning AB (tidigare Instrumentfirman Sjöholm AB) startades 1982 och har tillverkat elektriska lås och beslag under varumärket ROBUST sedan dess.

Vi känner en stor stolthet över det faktum att majoriteten av produkterna konstrueras och produceras till allra största del från grunden i Sverige. I nära samarbete med underleverantörer arbetar vi hårt för att kvalitetssäkra våra produkter och säkerställa att alla komponenter håller hög och jämn kvalitet. Merparten av våra produkter utvecklas, tillverkas, monteras och paketeras i Malmö.

Vi för en ständig dialog med våra samarbetspartners, distributörer, låssmeder, dörr- och profiltillverkare för att på bästa sätt kunna förutse marknadens krav och önskemål. Våra produkter utvecklas och förbättras ständigt med hänsyn på vad ni, våra samarbetspartners, tycker. Denna relation försöker vi vårda ömt och är samtidigt mycket tacksamma och stolta över.

Kvalitet

Kvalitet och kontinuitet är en viktig del av ROBUST Ellåsning AB.
På ROBUST arbetar vi utifrån visionen ”Produkter som ska hålla länge”. För att uppnå visionen måste ROBUST vara ett pålitligt, tryggt och stabilt företag med hög kvalitet i allt vi gör.
Vi levererar produkter som motsvarar våra kunders höga krav och förväntningar genom kontinuerligt förbättringsarbete i samverkan med våra samarbetspartners.

Distribution

Distributionen inom Skandinavien av ROBUST:s produkter sker i första hand via olika grossistföretag och återförsäljare såsom olika installatörsföretag, t.ex. låssmeder. Exportverksamheten för ROBUST:s produkter utanför Skandinavien sker via representanter i respektive land, denna verksamhet är f.n. under uppbyggnad.

Miljö

ROBUST Ellåsning AB har som producerande företag ett ansvar för det avtryck vi lämnar på miljön. Genom att bedriva verksamheten med ett långsiktigt och hållbart tankesätt vill vi minska detta avtryck så mycket som möjligt.

Ekologisk hållbarhet
Med innovativa tillvägagångssätt och noggrant utvalda material under hela produktens livscykel kan vi minska resurs- och energianvändningen och på så sätt minska vår belastning på miljön.

  • Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att gifter, utsläpp, material- och energianvändning minimeras i den mån det är tekniskt möjligt.
  • Arbetssätt, produktion och slutgiltig produkt ska kontinuerligt granskas, analyseras och revideras för att vi ska kunna leverera en så bra produkt som möjligt med minimalt ekologiskt avtryck.
  • Utveckling av nya produkter ska ske ur ett livscykelperspektiv där material och produktionsprocesser omsorgsfullt väljs för att minska påverkan på miljön.
  • Uttjänta varor, förpackningar etc. ska sorteras, återanvändas och återvinnas ur ett miljövänligt perspektiv.

Social hållbarhet
Genom att aktivt jobba med att förebygga arbetsplatsrelaterade skador vill vi att arbetsplatsen ska vara en trygg miljö där de anställdas hälsa och välmående är av högsta prioritet.

  • Arbetsmiljön ses regelbundet över för att minska påfrestning på personal och miljö.
  • Arbetsplatsen ska värna om allas lika värde.
  • Instrumentfirman Sjöholm AB ska bidra till ökad hälsa och trygghet i samhället.

Ekonomisk hållbarhet
Med en långsiktig tillväxt och kontinuerlig produktutveckling i en bransch som ökar tryggheten i samhället bidrar vi till en ökad ekonomisk hållbarhet. Detta ska göras utan att ekologisk och social hållbarhet blir lidande. på Genom att effektivisera produktionen kan vi erbjuda lägre priser på våra produkter och minska dess påverkan på miljön.

  • ROBUST Ellåsning AB ska skapa värde för kund genom att erbjuda konkurrenskraftiga produkter till rimliga priser och tillhandahålla en hjälpande support.
  • I den mån det är möjligt ska nationella tjänster användas för mindre påfrestning av miljön samt bidra till ökad ekonomisk tillväxt inom landet.

Telefon: +46 (0)40 21 14 00
Adress: Silverviksgatan 12, 213 74 Malmö