T68

Måttritning T68
Urtagsritning Reynaers CS 86
Reynaers MasterLine 8 utåtgå. dörr
Plösmått: 36,5 mm
Karmprofil: Bl.a. Reynaers CS 86 utåtgående dörr
Lika mått: SB681

Beskrivning

Beskrivning

Stolpe: plan
Yttermått: 245 x 66 mm
Tjocklek: 3 mm

Passar till elslutbleck i 200-serien.

Relaterade produkterSB681