X
X
Back to the top

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy
I enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, har ROBUST Ellås AB, hädanefter benämnt ”vi”, ”oss” etc., tagit fram en ny personuppgiftspolicy som värnar om din integritet.

Dina personuppgifter
Insamling och lagring av personuppgifter gör vi för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lagar och avtal, handha garantier och support, bedriva marknadsundersökningar samt sälja och marknadsföra våra produkter och tjänster. Denna information sparas endast så länge den är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja ovanstående åligganden.

Nedan listas exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter:

  • När du besöker vår hemsida lagras information så som plats, IP-adress, webbläsare, förvärv.
  • När du anlitar någon av våra medarbetare.
  • Offentligt tillgängliga källor.
  • Vid jobbansökningar.

Dina uppgifter kan komma att lämnas till tredje part endast under förutsättningen att de behövs för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter
Du har när som helst rätt att begära tillgång till den information vi har registrerad om dig, ändra felaktiga uppgifter eller att dina personuppgifter raderas.

Ansvar för personuppgifter
Instrumentfirman Sjöholm AB, organisationsnummer 556218-4407, ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter och att dina rättigheter bevaras.

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor om hanteringen av dina personuppgifter på e-postadress info@robust-se.com.

Telefon: +46 (0)40 21 14 00
Adress: Silverviksgatan 12, 213 74 Malmö