Elslutbleck

100-serien har en brythållfasthet på ca. 600 kg och passar för dörrar med låga säkerhetskrav. Motsvarar enkla elslutbleck.
Passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.

200-serien har en brythållfasthet på ca. 1200 kg och passar för dörrar med normala/ höga säkerhetskrav.
Passar tillsammans med montagestolpar i T-serien.

300-serien har en brythållfasthet på ca. 1000 kg och är typgodkända för brandcellsdörrar upp till och med EI60.
Passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.