Elmagnetlås & dörrhållarmagneter

Elmagnetlås låser med magnetkraft och har ej någon mekanisk låsning vilket minskar slitaget. Detta gör att elmagnetlåsen lämpar sig väl i offentliga miljöer som t.ex. köpcentrum, kontor & flerfamiljshus, där dörren öppnas ofta.
Elmagnetlåsen fungerar även på nödutgångar där man vill att dörren ska vara öppen vid spänningsfall.

Dörrhållarmagneter lämpar sig också väl i offentliga miljöer som t.ex. skolor, sjukhus och kontor. Kan användas på självstängande dörrar som ska stänga in t.ex. eld och rök vid en brand.